Onze historie

Off Road Solutions werd opgericht door Martijn Koppejan. Martijn is verpleegkundige van origine en al vele jaren als strandwacht actief in de zomer. Op “zijn” strand zag hij met eigen ogen dat het slecht gesteld was met strandtoegankelijkheid. Toen hij per toeval de elektrische strandrolstoel CadWeazle leerde kennen en zag wat dit product voor de doelgroep betekende was zijn passie voor deze rolstoel geboren. Hij besloot dat dit op meer plekken mogelijk zou moeten zijn, en het bedrijfsidee was geboren.

We begonnen met de verkoop van de CadWeazle in Nederland en België. Inmiddels is het productaanbod sterk gegroeid. Daarnaast bieden we diverse diensten aan in samenwerking met vele andere bedrijven en organisaties. Want: een hulpmiddel alléén is vaak weliswaar een deel van de oplossing, maar op zichzelf nog niet voldoende om iedereen toegang tot strand te bieden!

Ons aanbod van producten en diensten is zorgvuldig samengesteld, waarbij de behoeften van de gebruikers als uitgangspunt dienen. Deze behoeften brengen wij periodiek in kaart, waardoor een brede kijk op een optimaal toegankelijk strand is ontstaan. Een eenvoudig voorbeeld: een strandrolstoel plaatsen bij een paviljoen zonder aangepast sanitair betekent voor velen dat zij van de stoel geen gebruik kunnen maken…

Vanuit deze brede benadering van strandtoegankelijkheid is onze “meetlijst” ontstaan. Hiermee werken we aan een definitie van wat nu eigenlijk een toegankelijk strand inhoudt (vanuit het perspectief van de doelgroep!), en hoe hier invulling aan gegeven kan worden. We hopen, in samenwerking met de doelgroep, gemeenten en andere betrokkenen, naar een beleidsmatige benadering van toegankelijke stranden en natuur toe te groeien. Waarbij Off Road Solutions een adviserende rol vervult en partijen met elkaar verbindt om tot een daadwerkelijk resultaat te komen.

Al met al heeft Off Road Solutions in de loop der jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Wij hopen ook in de toekomst op innovatieve en oplossingsgerichte wijze te blijven bijdragen aan toegankelijkere stranden. Wat daar ook voor nodig is. Met als stip op de horizon de droom dat het voor iedereen vanzelfsprekend is het strand te kunnen bezoeken, en daar het plezier en de gezondheidswinst te kunnen ervaren dat voor anderen zo vanzelfsprekend is!

 

 

Martijn tijdens testen prototype

Op de foto Martijn die een testrit maakt met een prototype elektrische strandrolstoel