Het strand en de zee worden van oudsher gezien als plek voor recreatie, vakantie, ontspanning, sport en beoefening van hobby’s. Er wordt op brede schaal gebruik van gemaakt met een diversiteit aan activiteiten, producten en diensten erbij.

Steeds vaker komt daarnaast naar voren dat strandbezoek meer is dan leuk. Het is gezond voor lichaam én geest. In preventieve zin kunnen strand en zee het ontstaan van allerlei aandoeningen tegengaan. Daarnaast is er een aantoonbaar gunstig effect op allerlei aandoeningen en bij behandeling of herstel hiervan. Iets wat ook vanuit de wetenschap steeds meer onderschreven wordt.

Toch ontbreekt het nog veelal aan producten, middelen en diensten die dit “therapeutische bezoek aan, en gebruik van, strand en zee benutten. En daar komt Strandtherapie Zeeland om de hoek kijken. Strandtherapie Zeeland beoogt een brug te bouwen tussen strandbezoek enerzijds en werken aan gezondheid en vitaliteit anderzijds.

Als eerste doen we dit door het breed uitdragen van de boodschap dat het Zeeuwse strand en de zee gezond zijn, met onderbouwing vanuit de wetenschap en andere bronnen. Ten tweede zoeken we samenwerking met zorgprofessionals, in de hoop dat zij vanuit hun vakgebied een “therapeutisch programma” op het strand kunnen en willen aanbieden. Ten derde stellen we hulpmiddelen beschikbaar waarmee juist ook mensen naar het strand kunnen voor wie dit in het dagelijks leven minder vanzelfsprekend is, zoals mensen met een aandoening, ziekte, (tijdelijke) handicap of een beperking. En ten vierde willen we een startpunt vormen voor iedereen die wil werken aan gezondheid en herstel aan onze Zeeuwse stranden, zodat we hen kunnen begeleiden richting een aanbod naar wens.

Door deze brede benadering, gericht op samenwerking, hopen we stap voor stap te kunnen groeien. Zodat het uiteindelijk vanzelfsprekend wordt om de kracht van onze prachtige Zeeuwse stranden te benutten voor werken aan gezondheid, vitaliteit, revalidatie, herstel, geluk en levenskwaliteit.