Selecteer een pagina

Visie op strandtoegankelijkheid

Wij zetten ons in voor toegankelijke stranden voor iedereen, samen met onze partners. Door aan onze doelgroep zelf (mensen met een functionele beperking) te vragen wat voor hen hierbij belangrijk is werken wij aan een totaalvisie op strandtoegankelijkheid. We maken dit meetbaar en maken zo een beleidsmatige benadering mogelijk. Ons productaanbod is zo samengesteld dat aan zoveel mogelijk behoeftes voldaan kan worden, en met onze dienstverlening proberen we specifiek de wensen van de klant te realiseren.

Off Road Solutions is sinds 2009 actief bezig om stranden beter toegankelijk te maken voor mensen met een functionele beperking. Wij begonnen met de introductie van elektrische strandrolstoelen in Nederland en België. In de loop der jaren is een transformatie doorgemaakt naar een veelzijdig, innovatief en uniek bedrijf. Hieronder leggen wij dit verder uit.

Creëren van een totaalvisie op strandtoegankelijkheid, gebaseerd op de wensen van de doelgroep zelf

Tijdens onze inspanningen tot betere strandtoegankelijkheid te komen rees bij ons de vraag: “Is het niet gek dat verkopers en beleidsmakers aangeven wat mensen met een beperking nodig zouden hebben, zonder hen zelf te raadplegen?” Dit is helaas vaak de realiteit als over strandtoegankelijkheid wordt gesproken. Wat vervolgens heeft geresulteerd in een verscheidenheid aan voorzieningen en middelen die niet op elkaar aansluiten en/of niet voldoen aan de wensen van de doelgroep. Met als treurig gevolg dat het grootste gedeelte van hen het strand als ontoegankelijk ervaart en er niet of nauwelijks komt. Wij proberen dit te veranderen.

Hiervoor overleggen wij veelvuldig met de doelgroep (en vertegenwoordigers) over wat voor hen belangrijk is om een strandbezoek mogelijk te maken, van A tot Z. Dit heeft geresulteerd in een breed gedragen en zeer uitgebreide kijk op strandtoegankelijkheid, die wij vertaald hebben in een concrete “meetlijst”.  Deze lijst blijven wij periodiek toetsen en bijwerken, want ontwikkelingen kunnen snel gaan en behoeften kunnen veranderen.

Definiëren, meten en een beleidsmatige insteek van strandtoegankelijkheid mogelijk maken

Met onze meetlijst is voor het eerst vastgelegd wat een toegankelijk strand nou eigenlijk betekent, vanuit het perspectief van mensen met een functionele beperking zelf. Door deze informatie tot een meetinstrument te verwerken is vervolgens te toetsen hoe het op een locatie gesteld is met strandtoegankelijkheid. Om ten slotte beleidsmatig tot structurele verbeteringen te komen. Wij hopen dat deze werkwijze uiteindelijk resulteert in het structureel periodiek agenderen van het thema strandtoegankelijkheid bij gemeentes en andere betrokkenen, waarbij de gehele toegankelijkheidsketen meegenomen wordt. Want: één ontbrekende schakel in deze keten kan alle andere schakels nutteloos maken. Samen met onze partners kijken wij graag hoe de situatie bij hen is en waar evt. verbeterpunten zijn. Wij kunnen desgewenst nulmetingen verrichten, rapporteren en consulteren.

Producten aansluitend bij de behoeften van de doelgroep

Ons productaanbod is zorgvuldig samengesteld met de insteek tot een breed en complementair geheel te komen, met voor elk wat wils. Wij zochten allereerst naar bestaande producten. En toen dit niet geheel aan onze wensen voldeed zijn we zelf begonnen aanvullende producten te ontwikkelen. Inmiddels denken wij een zeer brede doelgroep te kunnen voorzien van het juiste hulpmiddel om een bezoek aan strand mogelijk te maken. En naast het verkopen en ontwikkelen van deze middelen, kunnen onze klanten uiteraard ook rekenen op onze service en onderhoud bij problemen: wij staan voor onze producten en doen onze uiterste best alles optimaal tot zijn recht te laten komen!

Dienstverlening: advisering, verhuur en evenementen

Er is een grote vraag naar strandrolstoelen voor incidenteel gebruik. Veel gemeentes anticipeerden hierop door aanschaf van stoelen en uitgifte via bijv. strandpaviljoens of reddingsbrigades. Hoewel de insteek hierbij heel goed was ontbrak het hierbij vaak aan het benodigde onderhoud en de tijd, budgetten en/of mogelijkheden mensen met een beperking daadwerkelijk op locatie op weg te helpen om het strand op te gaan. Wij hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het gebruik van al onze hulpmiddelen, en weten wat er bij de uitgifte en (basis)onderhoud komt kijken. We delen die ervaring graag met onze klanten. Op deze wijze komen producten optimaal tot hun recht!

Lokaal bieden wij daarnaast ook zelf jaarrond verhuur van onze producten aan, want de behoefte het strand te bezoeken beperkt zich niet tot de zomer. En in overleg zijn wij graag van de partij bij strand- of andere outdoor-evenementen om de toegankelijkheid te vergroten. Iedereen voor wie wij in dit kader iets kunnen betekenen is van harte welkom contact op te nemen!