Visie op strandtoegankelijkheid

Samenwerken aan toegankelijke stranden, met de wensen van de doelgroep als uitgangspunt

Wie kan er beter vertellen wat een toegankelijk strand betekent dan de doelgroep zelf, mensen met een functionele beperking?
Wij zijn van mening dat om tot daadwerkelijke oplossingen te komen, de wensen vanuit de doelgroep leidend moeten zijn!

Deze wensen brengen wij veelvuldig in kaart, waardoor een brede visie ontstaan is op strandtoegankelijkheid. Waarbij wij de “keten van toegankelijkheid” in kaart brengen, en voor elke schakel oplossingen zoeken met daartoe benodigde partners.

Vanuit deze insteek zijn wij in de loop der jaren gegroeid van “verkoper van toegankelijkheidsmiddelen” naar “adviseur en partner bij het toegankelijk(er) maken van onze kust en/of natuur”. Met een breed scala aan producten, diensten én partners hopen wij  komende jaren een substantiële bijdrage te mogen leveren aan het plezier, geluk en genot van een strandbezoek voor hen voor wie dat voorheen niet mogelijk was.

Toegankelijke stranden: samen kunnen we het mogelijk maken!