Selecteer een pagina

Inclusieve stranden en natuur

Van losse flodders naar beleid: zo worden stranden en natuur pas écht toegankelijk

Om een strand (of natuurgebied) werkelijk toegankelijk te maken dient aan veel meer voorwaarden voldaan te worden dan alleen het beschikbaar stellen van een strandrolstoel. Ten eerste is de groep mensen die problemen ondervindt bij een strandbezoek veel breder dan alleen rolstoelgebonden mensen. Ten tweede verschillen de randvoorwaarden die benodigd zijn om een strandbezoek mogelijk te maken per beperking en per individu. En ten derde vergt daadwerkelijke toegankelijkheid een benadering waarbij de gehele keten meegenomen wordt: zo kan bijv. één hoge drempel betekenen dat alle voorzieningen hierachter niet gebruikt kunnen worden, en dus “voor de Bühne” gerealiseerd zijn…

Wij hebben op basis van jarenlange praktijkervaring, talloze gesprekken met de doelgroep(en), uitgebreid onderzoekswerk en brede kennis van de branche een eigen methodiek ontwikkeld die de gehele toegankelijkheidsketen van A tot Z bestrijkt voor een zo breed mogelijke doelgroep. Hiermee wordt strandtoegankelijkheid meetbaar gemaakt en komt naar voren waar verbeterpunten liggen. Dit vertalen we in praktische aanbevelingen, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een beleidsmatig plan van aanpak. Dit alles wordt steeds gebasseerd op de wensen vanuit de diverse doelgroepen, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk stap voor stap bij elkaar gebracht kunnen worden.

Concreet kunnen wij het volgende betekeken voor partijen die werken aan het toegankelijk(er) maken van strand en/of natuur:

  • Toegankelijkheidsscan. Hierbij wordt de gehele keten van toegankelijkheid meegenomen voor de volledige doelgroep of een deel ervan, en wordt inzichtelijk waar verbeterpunten liggen op een bepaalde locatie. Dit leidt tot een rapportage met een lijst van aanbeveligen.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een beleidsmatige aanpak ter verbetering/optimalisatie van de toegankelijkheid van een locatie.

We werken hierbij zowel op basis van losse opdrachten als langlopende projecten, waarbij we op flexibele wijze met de klant naar maatwerk zoeken.

Neem bij interesse vijblijvend contact op!