Visie & Consultancy

Consultancy toegankelijke stranden en natuur

Partner bij het werken aan échte toegankelijkheid van strand en natuur:

  • Ketenbrede benadering van toegankelijkheid
  • Toegankelijkheid bekeken vanuit de gehele doelgroep
  • Toegankelijkheid meetbaar gemaakt: (nul)metingen, rapportages en  aanbevelingen
  • Begeleiding van, of ondersteuning bij, beleidsmatige verbetertrajecten

Om strand en natuur werkelijk toegankelijk te maken dient aan veel meer voorwaarden voldaan te worden dan alleen het beschikbaar stellen van een (strand)rolstoel. Ca. 1 op de 10 mensen heeft een ernstige of matige beperking, en een nog grotere groep heeft een lichte beperking. Deze groep is zeer divers, en elke beperking (en ieder individu) vraagt om andere oplossingen. Helaas biedt het huidige geheel van voorzieningen vaak onvoldoende mogelijkheden, waardoor een bezoek aan strand of natuur onhaalbaar blijft voor een groot gedeelte van de doelgroep.

Daarnaast dient toegankelijkheid ketenbreed bekeken te worden, d.w.z. dat een aaneengesloten geheel van randvoorwaarden benodigd is. Zo kan bijv. één hoge drempel in een traject betekenen dat alle voorzieningen hieromheen niet gebruikt kunnen worden, en dus “voor de Bühne” gerealiseerd zijn… Helaas komt dit in de praktijk maar al te vaak voor, waardoor goedbedoelde initiatieven hun doel niet (volledig) bereiken, en budgetten verspild worden.

Off Road Solutions streeft ernaar bij te dragen aan het daadwerkelijk vergroten van de toegankelijkheid van strand en natuur van A tot Z voor iedereen met een beperking. We hebben daartoe, op basis van jarenlange praktijkervaring, gesprekken met de doelgroep(en) en brede kennis van de branche, een methodiek ontwikkeld die de gehele toegankelijkheidsketen van A tot Z bestrijkt, voor een zo breed mogelijke doelgroep. Hiermee wordt toegankelijkheid meetbaar gemaakt en komt naar voren waar verbeterpunten liggen. Dit vertalen we in praktische aanbevelingen, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een beleidsmatig plan van aanpak. Dit alles wordt steeds gebasseerd op de wensen vanuit de diverse doelgroepen, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk stap voor stap bij elkaar gebracht kunnen worden.

Concreet kunnen wij het volgende betekeken voor partijen die werken aan het toegankelijk(er) maken van strand en/of natuur:

  • Toegankelijkheidsscan van locaties. Hierbij wordt de gehele keten van toegankelijkheid meegenomen voor de volledige doelgroep (of desgewenst een deel ervan), en wordt inzichtelijk waar verbeterpunten liggen. Dit leidt tot een rapportage met een lijst van aanbevelingen.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een beleidsmatige aanpak ter verbetering/optimalisatie van de toegankelijkheid van een locatie.
  • Het verzorgen van presentaties over toegankelijkheid van strand en natuur.

We werken hierbij zowel op basis van losse opdrachten als langlopende projecten, waarbij we op flexibele wijze met de klant naar maatwerk zoeken.

Neem bij interesse vijblijvend contact op!