Visie & Consultancy

Consultancy toegankelijke stranden en natuur

Partner bij het werken aan échte toegankelijkheid van strand en natuur:

  • Meten van toegankelijkheid: (nul)metingen, rapportages en  aanbevelingen
  • Begeleiding van, of ondersteuning bij, beleidsmatige verbetertrajecten

Om strand of natuur werkelijk toegankelijk te maken dient aan veel meer voorwaarden voldaan te worden dan alleen het beschikbaar stellen van een (strand)rolstoel. De doelgroep is zeer divers, en elke beperking (en ieder individu) vraagt om andere oplossingen. Daarnaast dient toegankelijkheid ketenbreed bekeken te worden, d.w.z. dat een aaneengesloten geheel van randvoorwaarden benodigd is. Zo kan bijv. één hoge drempel betekenen dat alle voorzieningen hierachter niet gebruikt kunnen worden, en dus “voor de Bühne” gerealiseerd zijn… Helaas komt dit in de praktijk maar al te vaak voor, waardoor goedbedoelde initiatieven hun doel niet (volledig) bereiken, en budgetten niet efficiënt gebruikt worden.

Wij hebben op basis van jarenlange praktijkervaring, talloze gesprekken met de doelgroep(en), uitgebreid onderzoekswerk en brede kennis van de branche een eigen methodiek ontwikkeld die de gehele toegankelijkheidsketen van A tot Z bestrijkt voor een zo breed mogelijke doelgroep. Hiermee wordt toegankelijkheid meetbaar gemaakt en komt naar voren waar verbeterpunten liggen. Dit vertalen we in praktische aanbevelingen, die vervolgens als basis kunnen dienen voor een beleidsmatig plan van aanpak. Dit alles wordt steeds gebasseerd op de wensen vanuit de diverse doelgroepen, zodat vraag en aanbod daadwerkelijk stap voor stap bij elkaar gebracht kunnen worden.

Concreet kunnen wij het volgende betekeken voor partijen die werken aan het toegankelijk(er) maken van strand en/of natuur:

  • Toegankelijkheidsscan van locaties. Hierbij wordt de gehele keten van toegankelijkheid meegenomen voor de volledige doelgroep (of desgewenst een deel ervan), en wordt inzichtelijk waar verbeterpunten liggen. Dit leidt tot een rapportage met een lijst van aanbeveligen.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een beleidsmatige aanpak ter verbetering/optimalisatie van de toegankelijkheid van een locatie.
  • Het verzorgen van presentaties over toegankelijkheid van strand en natuur.

We werken hierbij zowel op basis van losse opdrachten als langlopende projecten, waarbij we op flexibele wijze met de klant naar maatwerk zoeken.

Neem bij interesse vijblijvend contact op!